صفحه اصلی / تحویل کالا /

تحویل کالا

 

سفارشات ثبت شده به صورت روزانه ارسال می شوند. سفارشاتی که قبل از ساعت 3 بعدازظهر ثبت می شوند در همان روز از ساعت 4 بعدازظهر تا 9 شب (ساعت 21 )  توزیع می شوند . و خریدهای بعد ساعت ذکر شده  بعد ازظهر روز بعد و طبق روش بالا توزیع خواهند شد. 

ورود اعضاء